Chứng nhận
Dự án tiêu biểu

Sản phẩm

Máy bộ Lê Khang Core I3 - thế hệ 8

Máy bộ Lê Khang Core I3 - thế hệ 8

12.990.000 đ

10.920.000 đ

-16%
Máy bộ Lê Khang G54

Máy bộ Lê Khang G54

9.500.000 đ

8.316.000 đ

-12%
Hộp mực in laser NS 83A

Hộp mực in laser NS 83A

649.000 đ

333.000 đ

-49%
Hộp mực in laser NS 85A

Hộp mực in laser NS 85A

649.000 đ

333.000 đ

-49%
Hộp mực in laser NS 78A

Hộp mực in laser NS 78A

649.000 đ

333.000 đ

-49%
Hộp mực in laser NS 35A

Hộp mực in laser NS 35A

649.000 đ

333.000 đ

-49%
Hộp mực in laser NS FX9

Hộp mực in laser NS FX9

649.000 đ

333.000 đ

-49%
Hộp mực in laser NS 80A

Hộp mực in laser NS 80A

832.000 đ

333.000 đ

-57%
Hộp mực in laser NS 05A

Hộp mực in laser NS 05A

832.000 đ

333.000 đ

-57%
Hộp mực in laser NS 49A

Hộp mực in laser NS 49A

649.000 đ

333.000 đ

-45%
Hộp mực in laser NS 53A

Hộp mực in laser NS 53A

649.000 đ

333.000 đ

-45%
Hộp mực in laser NS 12A

Hộp mực in laser NS 12A

649.000 đ

333.000 đ

-49%
Hộp mực in laser NS 92A

Hộp mực in laser NS 92A

649.000 đ

333.000 đ

-49%
BCT
Liên hệ
TP.HCM: (028) 6676 3456
Long An:  (02723) 711 711