Chứng nhận
Dự án tiêu biểu
Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin của Công ty TNHH TMDV tin học Lê Khang (gọi tắt là Lê Khang) được thuân thủ theo đúng quy định pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân và quy định tại Điều 68 đến Điều 73 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP, ngày 16/05/2013 của Chính phủ về Thương mại điện tử.

 1. Mục đích, phạm vi thu thập và sử dụng thông tin:
 • Lê Khang không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.
 • Thông tin của khách hàng chỉ sử dụng cho các mục đích sau đây:
  • Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng.
  • Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm.
  • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của quý khách.
 1. Thời gian lưu trữ thông tin:

Lê Khang sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên hệ thống nội bộ nhằm cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:
 • Công ty TNHH TMDV tin học Lê Khang
 • Số 94, đường Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM
 1.  Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:
 • Lê Khang rất quan tâm đến quyền riêng tư của quý khách khi quý khách sử dụng những dịch vụ của chúng tôi. Và cũng hiểu rằng quý khách rất quan tâm đến việc những thông tin mà quý khách cung cấp cho chúng tôi có được bảo mật an toàn hay không.
 • Lê Khang cam kết bảo vệ các thông tin riêng tư của khách hàng thông qua hệ thống bảo mật của website, không sử dụng nó vì mục đích thương mại hay bất cứ mục đích nào khác.
 • Lê Khang niêm yết Chính sách bảo mật thông tin này để chứng minh cho cam kết về sự an toàn bảo mật với quý khách hàng.
BCT
Liên hệ
TP.HCM: (028) 6676 3456 - 3981.3481
Long An:  (02723) 711 711