Chứng nhận
Dự án tiêu biểu

Thương hiệu

       Thương hiệu Lê Khang, NS là những thương hiệu đã được đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và bảo hộ độc quyền của Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Logo_LK

NS

BCT
Liên hệ
TP.HCM: (028) 6676 3456 - 3981.3481
Long An:  (02723) 711 711